Trường THCS Thượng Giáo được tách từ trường PTCS Thượng Giáo thành trường Tiểu học Thị Trấn II và trường THCS Thượng Giáo từ ngày 25 tháng 8 năm 1999 . Trường được xây dựng gần  trung tâm huyện.  Trường có tổng diện tích là 6946 m2. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn là 72% , có nhiều giáo viên trên 20 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Thượng Giáo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động  tiên tiến và xuất sắc .